Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Aeroklubu Jeleniogórskiego w dniu 27.11.2019r. podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 14 grudnia 2019 roku:
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego
Miejsce Zgromadzenia:
Sala konferencyjna Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim, ul. Kręta 27 (dawna Wyczynowa Szkoła Szybowcowa).

 

Terminy Zgromadzenia:
I.    Termin: 14.12.2019, godz. 9:00
II.    Termin: 14.12.2019, godz. 9:15

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego w dniu 14.12.2019r.

1.    Otwarcie obrad przez Prezesa AJ, w przypadku niewystarczającej frekwencji - ogłoszenie drugiego terminu rozpoczęcia obrad.
2.    Otwarcie obrad w drugim terminie.
3.    Powitanie Zaproszonych Gości
4.    Powołanie protokolanta oraz Komisji Mandatowej - 3 osobowej i stwierdzenie przez nią ważności obrad
5.    Wybór Przewodniczącego obrad i Prezydium, w tym Sekretarza obrad.
6.    Głosowanie nad przyjęciem Porządku obrad i Regulaminu obrad po zapoznaniu zgromadzonych z ich treścią.
7.    Powołanie komisji zgromadzenia:
-    komisji uchwał i wniosków - 3 osobowej
-    komisji skrutacyjnej - 3 osobowej.
8.    Sprawozdanie Zarządu AJ .
9.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego AJ.
10.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AJ.
11.    Sprawozdanie Dyrektora AJ.
12.    Wystąpienie przedstawiciela Komisji Statutowej
13.    Dyskusja nad sprawozdaniami
14.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
15.    Wystąpienie komisji uchwał i wniosków.
16.    Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami uchwał i wniosków.
17.    Zakończenie obrad

Prezes Aeroklubu Jeleniogórskiego
 
Andrzej Piotrowski
share