Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Aeroklubu Jeleniogórskiego w dniu 27-10-2018 r.
podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 01 grudnia 2018 roku

Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Jeleniogórskiego

Miejsce Zgromadzenia:

Sala konferencyjna Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim ul Kręta 27 (dawna Wyczynowa Szkoła Szybowcowa)

Terminy Zgromadzenia:

 1. Termin 01-12-2018 godz. 10:00
 2. Termin 01-12-2018 godz. 10:15

 

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków
Aeroklubu Jeleniogórskiego w dniu 01-12-2018r.

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa AJ, w przypadku niewystarczającej frekwencji – ogłoszenie drugiego terminu rozpoczęcia obrad.
 2. Otwarcie obrad w drugim terminie
 3. Powitanie Zaproszonych Gości
 4. Powołanie protokolanta oraz Komisji Mandatowej – 3 osobowej i stwierdzenie przez nią ważności obrad
 5. Wybór Przewodniczącego obrad i Prezydium, w tym Sekretarza obrad.
 6. Głosowanie nad przyjęciem Porządku obrad i Regulaminu obrad po zapoznaniu zgromadzonych z ich treścią.
 7. Powołanie komisji zgromadzenia:

-komisji uchwał i wniosków – 3 osobowej

- komisji skrutacyjnej – 3 osobowej

 1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu AJ za rok 2018
 2. Sprawozdanie Dyrektora AJ
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AJ
 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego AJ
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i zgłaszanie wniosków do komisji uchwał i wniosków
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 7. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków
 8. Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami uchwał i wniosków
 9. Zakończenie obrad

 

Prezes  Aeroklubu  Jeleniogórskiego

Andrzej Piotrowski                  share